Anna Square

Seress Anna – projektmenedzser

Egyetemen művészettörténetet és építészet elméletet hallgattam. Ami igazán érdekelt mindkettőben, az az esztétika és a társadalom összetalálkozása, hogyan tudja a kultúra a társadalmakat előre lendíteni, és hogyan tud beleilleszkedni a társadalmi viszonyok komplex gazdasági és politikai hálójába. A PP Social projektjei mind kísérletek ezek kérdések megválaszolására.

Anti-Bullying Movement Series

Az Anti-Bullying Movement Series egy nemzetközi együttműködés, amely a művészet és kultúra eszközeivel lép fel az alulreprezentált társadalmi csoportok köreiben történő zaklatás ellen. Felnőttképzési projektként kifejezetten a hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozó pedagógusok, oktatási vezetők, ifjúsági szakemberek és művészek kompetenciáinak továbbfejlesztésére fókuszál. A programsorozat célja az, hogy ezek a szereplők a művészeti módszertanok alkalmazásának segítségével magabiztosan ismerhessenek fel és kezelhessenek olyan, a saját közösségeikben megjelenő viselkedésformákat, amelyek közbelépés hiányában akár bántalmazássá is fokozódhatnak.

Creative Change

A társadalmi változások és a COVID-19 világjárvány következtében megváltozott munkakörülmények miatt felnőttoktatási szektorban dolgozóknak új kihívásokkal kell szembe nézniük, és meg kell tanulniuk hogyan tudják a módszereiket a felnőtt tanulók új igényeihez igazítani. A határokon átívelő együttműködések különösen alkalmasak az oktatási szolgáltatások innoválásához, és ha különböző szektorokat vonunk be ebbe az együttműködésbe, akkor általában igazi változást hozó innováció jön létre. Éppen ezért a Creative Change projekt a felnőttoktatási szektor és a kulturális szektor több országot összefogó együttműködése, amely során igazi innovációt szeretnénk a felnőttoktatásba hozni.

Online @cademy konferencia

A Pro Progressione évek óta népszerű, a szociális, művészeti és nevelési területeket összekapcsoló projektje, az Academy for Actors of Civil Change egy online konferenciával egészült ki 2020. október 2-án.

Projekt időszak

2020. október

Partnerek

Anadolu University (TR)
Asociación Raíces de Coriander (ES)
Studio Skit (PL)
Kulturanova (RS)
Sineglossa (IT)
Záhrada (SK)
Di Mini Teatro (FR)

Play! MOBILE

A Play! MOBILE célja, hogy ösztönözze a kulturális részvételt az európai kistérségekben. Úgy véljük, hogy a közösségi művészi gyakorlat, az adaptálható térspecifikus installációk és egy részvételi alapú színházi játék létrehozása a művész-művészeti alkotás és a közönség közötti kölcsönhatás platformjaként egy kifinomult és inkluzív módszer a vidéki közönségek megszólítására és érdeklődésük felkeltésére. A látogatott települések köztereit a kortárs művészetek játszóterévé átalakításával a művészetek befogadásának alternatív módját kívántuk megteremteni – egy módszertant a kortárs műalkotások bemutatására anélkül, hogy az komolyabb infrastruktúra meglétét kívánná.

FAR – Fight Against Radicalisation

A FAR – Fight Against Radicalisation projekt 4 európai partner együttműködése, egy nemzetközi tréning, melynek fő célja a radikalizáció elleni harc különböző művészeti tevékenységek által. A projektben olyan neves, a témában jártas művészek, trénerek és önkéntesek vettek részt, akik hisznek a művészet párbeszéd-kezdeményező és pozitív szociális hatásában. A FAR projekt keretein belül egy tudáscserén és együttműködésen alapuló színházi nevelésielőadás-sorozatot és egy tematikus fesztivált hoztunk létre.

EXCEPT – Exchange of Community-engaged Performing Arts Practices

2013 novembere és 2015 novembere között zajlott EXCEPT elnevezésű kulturális programunk, melynek megvalósulását az Európai Unió Kultúra keretprogramja finanszírozta. A hat ország (Németország, Franciaország, Olaszország, Lengyelország, Szerbia és Magyarország) közvetlen érintettségén túl egész Európára kiterjedt. A projekt a társadalmi célú művészeti programok tapasztalatcseréjére és nemzetközi szakmai hálózat megteremtésére dolgozta ki kétéves programját.

What’SAP

A What’SAP egy kétéves nemzetközi projekt, amelyet az Európai Unió Kreatív Európa programja támogat. A projekt a négy partner (Szerbia, Franciaország, Magyarország és Csehország) módszertancseréjén alapszik.

Academy+

Az ACADEMY+ ötlete az elmúlt évek ifjúsági területen végzett közös munkájából és a szociálisan elkötelezett művészetek gyakorlatából született. Célja, hogy a négy partner mindennapi munkássága során használt módszereit a trénerek közös ötletelés és rendszeres visszacsatolás útján tovább fejlesszék, s a négy módszer összehangolásával, ötvözésével a hátrányos helyzetű fiatalokkal végzett kreatív fejlesztő munkát még hatékonyabbá tegye.

Academy for Actors of Civil Change

Az évről évre megvalósuló Erasmus+ projektünk 2021-ban a társadalmi változás elősegítésére fókuszálva folytatja tevékenységét, ezúttal az eddigi tapasztalatok felhasználásával, egy kombinált metodológia alkalmazásával. A nyolc országból érkező, szociális területen dolgozó résztvevők a 2 hetes tréning során különféle nem formális, művészeti módszerekkel ismerkednek meg és lehetőségük lesz ezek kipróbálására is a szakmai mentorok segítségével.

Karrierutak a közjóban

A szervezet fő célja a közép-kelet-európai fiatalok ösztönzése arra, hogy szenvedélyüket, érdeklődésüket a saját közösségük fejlesztésére használják. Ezért egy 10 napos intenzív programot hoztunk létre, 18 éven feletti fiatalok számára. A program keretében fiatal szakemberek a köz-, magán- és nonprofit szférából, interaktív módon dolgoznak fel témákat a szakterületükről (pl. fenntarthatóság, emberi jogok) és osztják meg karrierútjuk történetét. Emellett segítünk a résztvevőknek egy ún. közösségi projekt elindításában, amellyel tehetnek közösségükért.

Nyári Akadémia ’17

Az EXCEPT projekt folytatásaként indult Nyári Akadémia a hátrányos helyzetű, kevésbé központi területeken élő gyermekek oktatását tűzte ki céljául. Alapvető kiindulási pontja, hogy a színpad és az előadóművészetek kivételesen hatékony eszköznek bizonyulnak a közösségépítésben – csapatunk a művészetek és a kultúra révén kísérelt meg új utakat találni a hátrányos helyzetű fiatalokkal való együttműködésre.

V4-SAP – Social Art Practices a visegrádi országokban

A V4-SAP projekt a Social Art Practices (SAP) témakörre fókuszál a V4 régióban. Ennek a projektnek néhány közös eleme van az Academy for Actors of Civil Change projektünkkel, azonban önállóan működik. A projekt célja, hogy az évek óta futó Academy projektünk által felhalmozott tudást a V4 régióban is hasznosítsuk, és a regionális relevanciára koncentráljunk.