Adri Color

Lőrincz Adrienn – projektmenedzser

Bölcsészként mindig lenyűgözött a műalkotások képessége a befogadó megváltoztatásására, a már kialakult gondolkodási sémák megkérdőjelezésére és felülírására. A PP Social szociálisan elkötelezett, részvételre és együttműködésre építő, művészetalapú beavatkozásai a művészet változtatási potenciálját a társadalmi valóság formálásának szolgálatába állítják, és nagyon örülök, hogy ennek a munkának én is a részese lehetek.

PERFARE – Előadóművészet a szociális jóléthez való hozzáférés előmozdítása érdekében Európában

A PERFARE “PERforming arts to promote social welfARE access in Europe” (Előadóművészet a szociális jóléthez való hozzáférés előmozdítása érdekében Európában) a Kultúra terület “2 -Innováció” célkitűzéséhez kíván hozzájárulni azáltal, hogy feltérképezi, hasznosítja és továbbadja az európai jó gyakorlatokat az (előadó)művészeti tevékenységek és az érintett partnerországok jóléti rendszerei által nyújtott egészségügyi és szociális ellátási szolgáltatások közötti kölcsönös együttműködési lehetőségekről.

Anti-Bullying Movement Series

Az Anti-Bullying Movement Series egy nemzetközi együttműködés, amely a művészet és kultúra eszközeivel lép fel az alulreprezentált társadalmi csoportok köreiben történő zaklatás ellen. Felnőttképzési projektként kifejezetten a hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozó pedagógusok, oktatási vezetők, ifjúsági szakemberek és művészek kompetenciáinak továbbfejlesztésére fókuszál. A programsorozat célja az, hogy ezek a szereplők a művészeti módszertanok alkalmazásának segítségével magabiztosan ismerhessenek fel és kezelhessenek olyan, a saját közösségeikben megjelenő viselkedésformákat, amelyek közbelépés hiányában akár bántalmazássá is fokozódhatnak.

Online @cademy konferencia

A Pro Progressione évek óta népszerű, a szociális, művészeti és nevelési területeket összekapcsoló projektje, az Academy for Actors of Civil Change egy online konferenciával egészült ki 2020. október 2-án.

Projekt időszak

2020. október

Partnerek

Anadolu University (TR)
Asociación Raíces de Coriander (ES)
Studio Skit (PL)
Kulturanova (RS)
Sineglossa (IT)
Záhrada (SK)
Di Mini Teatro (FR)

Play! MOBILE

A Play! MOBILE célja, hogy ösztönözze a kulturális részvételt az európai kistérségekben. Úgy véljük, hogy a közösségi művészi gyakorlat, az adaptálható térspecifikus installációk és egy részvételi alapú színházi játék létrehozása a művész-művészeti alkotás és a közönség közötti kölcsönhatás platformjaként egy kifinomult és inkluzív módszer a vidéki közönségek megszólítására és érdeklődésük felkeltésére. A látogatott települések köztereit a kortárs művészetek játszóterévé átalakításával a művészetek befogadásának alternatív módját kívántuk megteremteni – egy módszertant a kortárs műalkotások bemutatására anélkül, hogy az komolyabb infrastruktúra meglétét kívánná.

FAR – Fight Against Radicalisation

A FAR – Fight Against Radicalisation projekt 4 európai partner együttműködése, egy nemzetközi tréning, melynek fő célja a radikalizáció elleni harc különböző művészeti tevékenységek által. A projektben olyan neves, a témában jártas művészek, trénerek és önkéntesek vettek részt, akik hisznek a művészet párbeszéd-kezdeményező és pozitív szociális hatásában. A FAR projekt keretein belül egy tudáscserén és együttműködésen alapuló színházi nevelésielőadás-sorozatot és egy tematikus fesztivált hoztunk létre.

EXCEPT – Exchange of Community-engaged Performing Arts Practices

2013 novembere és 2015 novembere között zajlott EXCEPT elnevezésű kulturális programunk, melynek megvalósulását az Európai Unió Kultúra keretprogramja finanszírozta. A hat ország (Németország, Franciaország, Olaszország, Lengyelország, Szerbia és Magyarország) közvetlen érintettségén túl egész Európára kiterjedt. A projekt a társadalmi célú művészeti programok tapasztalatcseréjére és nemzetközi szakmai hálózat megteremtésére dolgozta ki kétéves programját.

What’SAP

A What’SAP egy kétéves nemzetközi projekt, amelyet az Európai Unió Kreatív Európa programja támogat. A projekt a négy partner (Szerbia, Franciaország, Magyarország és Csehország) módszertancseréjén alapszik.

Academy+

Az ACADEMY+ ötlete az elmúlt évek ifjúsági területen végzett közös munkájából és a szociálisan elkötelezett művészetek gyakorlatából született. Célja, hogy a négy partner mindennapi munkássága során használt módszereit a trénerek közös ötletelés és rendszeres visszacsatolás útján tovább fejlesszék, s a négy módszer összehangolásával, ötvözésével a hátrányos helyzetű fiatalokkal végzett kreatív fejlesztő munkát még hatékonyabbá tegye.

Academy for Actors of Civil Change

Az évről évre megvalósuló Erasmus+ projektünk 2021-ban a társadalmi változás elősegítésére fókuszálva folytatja tevékenységét, ezúttal az eddigi tapasztalatok felhasználásával, egy kombinált metodológia alkalmazásával. A nyolc országból érkező, szociális területen dolgozó résztvevők a 2 hetes tréning során különféle nem formális, művészeti módszerekkel ismerkednek meg és lehetőségük lesz ezek kipróbálására is a szakmai mentorok segítségével.

Nyári Akadémia ’17

Az EXCEPT projekt folytatásaként indult Nyári Akadémia a hátrányos helyzetű, kevésbé központi területeken élő gyermekek oktatását tűzte ki céljául. Alapvető kiindulási pontja, hogy a színpad és az előadóművészetek kivételesen hatékony eszköznek bizonyulnak a közösségépítésben – csapatunk a művészetek és a kultúra révén kísérelt meg új utakat találni a hátrányos helyzetű fiatalokkal való együttműködésre.

V4-SAP – Social Art Practices a visegrádi országokban

A V4-SAP projekt a Social Art Practices (SAP) témakörre fókuszál a V4 régióban. Ennek a projektnek néhány közös eleme van az Academy for Actors of Civil Change projektünkkel, azonban önállóan működik. A projekt célja, hogy az évek óta futó Academy projektünk által felhalmozott tudást a V4 régióban is hasznosítsuk, és a regionális relevanciára koncentráljunk.