Anna Sq

Némethné Molnár Anna – pillérvezető

Tanulmányaim (történelem – földrajz tanár, környezeti nevelő, kulturális menedzser) és korábbi munkáim során mindig különös érdeklődéssel fordultam az interdiszciplináris területek és az ismeretek, készségesek átadásának különféle módjai felé. Fontosnak tartom a művészetek egyénekre, közösségekre gyakorolt hatását és a társdalomban betöltött szerepét, valamint funkcióját, amellyel speciálisan összeköti és triggereli a társadalom, környezet és gazdasági területek egységeit.

Dóri Sq

Laczkó Dóra – projektmenedzser

Mindig az embereken keresztül próbáltam megérteni a világot. Ezt az életfelfogást úgy gondolom a cserkészet alapozta meg nálam. Tanulmányaim során is ezt az emberközpontú kíváncsiságot igyekeztem kielégíteni, így kulturális közösségszervezést, majd mesterképzésen kulturális antropológiát tanultam. Úgy gondolom a social pillér porjektjei szorosan egybevágnak személyes értékeimmel, hiszem társadalmilag elkötelezett, és szociálisan érzékeny műveszetekkel foglalkozunk leginkább.

Livi

Marschall Lívia – projektmenedzser

Kulturális antropológusként végeztem; már egyetemi tanulmányaim alatt körvonalazódni látszott szakmai érdeklődésem az oktatás, a művészetek, és a közösségalapú kezdeményezések iránt – munkásságom azóta is e területek határmezsgyéjén mozog. A Pro Progressione Social pilléréhez 2023 októberében csatlakoztam kulturális menedzserként. Korábban a berlini székhelyű Európai Roma Művészeti és Kulturális Intézetnél (ERIAC) dolgoztam, ahol egy transznacionális roma büszkeségkampány megvalósításáért feleltem. Ezt megelőzően a Közép-európai Egyetem (CEU) Global Policy Academy egységének voltam a programmenedzsere. Projektvezetői szerepeimen kívül számos interdiszciplináris és közösségalapú művészeti projektben dolgoztam kurátorként, szerkesztőként, szövegíróként és producerként. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szereztem MA diplomát kulturális antropológiából és angol nyelv és irodalomból.

Academy for Actors of Social Change focusing on ARTIVISM

A társadalmi változásra fókuszáló Nyári Akadémiánk évente kerül megrendezésre az Erasmus+ támogatásával. A kéthetes programra szerte Európából, Erasmus+ programra jogosult országokból hívunk meg szakembereket az oktatás és a szociálismunka területéről.

Community (Builders) Under Construction

A CUC // Community (Builders) Under Construction projekt célja, hogy új, innovatív módokat találjon arra, hogy a művészet hozzájáruljon a marginalizált csoportok közösségépítéséhez. A művészet szerepe a közösségépítésben egyre fontosabbá válik, azonban a jól strukturált módszertan és az adaptálható etikai keret hiánya miatt közvetlen hatása még mindig nem tudatos és nem fenntartható.

Lingotell

A Lingotell egy innovatív, emberközpontú és előremutató megközelítés, amelynek célja, hogy valódi változást érjen el az emberek élettörténeteinek kezelésében és megbecsülésében, mind a kulturális örökségünk részeként, mind pedig az európai kisebbségi vagy őshonos nyelvek történetmesélésének és ezáltal közös európai jövőnknek az előmozdítása érdekében.

DemArt

Művészeti komisszió. A művészeti megrendelések demokratizálása a helyi közösségek bevonásával

A DemArt projekt célja, a művészeti megrendelések demokratizálása egy olyan innovatív, megismételhető részvételi folyamat kidolgozásával önkormányzatok részére, amely lehetőséget nyújt arra, hogy a közösség tagjai megbízásokat adhassanak a kiválasztott művészeknek.

PERFARE

Előadóművészet a szociális jóléthez való hozzáférés előmozdítása érdekében Európában

A PERFARE (2022-2025) egy, a Kreatív Európa program keretében megvalósuló projekt, mely a kulturális és a szociális szektor közötti együttműködést hivatott serkenteni, olyan innovatív modellek létrehozásával, amelyek célja a fizikai és mentális egészségügyi problémákkal küzdő emberek támogatása a művészet segítségével.

Online @cademy konferencia

A Pro Progressione évek óta népszerű, a szociális, művészeti és nevelési területeket összekapcsoló projektje, az Academy for Actors of Civil Change egy online konferenciával egészült ki 2020. október 2-án.

Projekt időszak

2020. október

Partnerek

Anadolu University (TR)
Asociación Raíces de Coriander (ES)
Studio Skit (PL)
Kulturanova (RS)
Sineglossa (IT)
Záhrada (SK)
Di Mini Teatro (FR)

Play! MOBILE

A Play! MOBILE célja, hogy ösztönözze a kulturális részvételt az európai kistérségekben. Úgy véljük, hogy a közösségi művészi gyakorlat, az adaptálható térspecifikus installációk és egy részvételi alapú színházi játék létrehozása a művész-művészeti alkotás és a közönség közötti kölcsönhatás platformjaként egy kifinomult és inkluzív módszer a vidéki közönségek megszólítására és érdeklődésük felkeltésére. A látogatott települések köztereit a kortárs művészetek játszóterévé átalakításával a művészetek befogadásának alternatív módját kívántuk megteremteni – egy módszertant a kortárs műalkotások bemutatására anélkül, hogy az komolyabb infrastruktúra meglétét kívánná.

FAR – Fight Against Radicalisation

A FAR – Fight Against Radicalisation projekt 4 európai partner együttműködése, egy nemzetközi tréning, melynek fő célja a radikalizáció elleni harc különböző művészeti tevékenységek által. A projektben olyan neves, a témában jártas művészek, trénerek és önkéntesek vettek részt, akik hisznek a művészet párbeszéd-kezdeményező és pozitív szociális hatásában. A FAR projekt keretein belül egy tudáscserén és együttműködésen alapuló színházi nevelésielőadás-sorozatot és egy tematikus fesztivált hoztunk létre.

EXCEPT – Exchange of Community-engaged Performing Arts Practices

2013 novembere és 2015 novembere között zajlott EXCEPT elnevezésű kulturális programunk, melynek megvalósulását az Európai Unió Kultúra keretprogramja finanszírozta. A hat ország (Németország, Franciaország, Olaszország, Lengyelország, Szerbia és Magyarország) közvetlen érintettségén túl egész Európára kiterjedt. A projekt a társadalmi célú művészeti programok tapasztalatcseréjére és nemzetközi szakmai hálózat megteremtésére dolgozta ki kétéves programját.

What’SAP

A What’SAP egy kétéves nemzetközi projekt, amelyet az Európai Unió Kreatív Európa programja támogat. A projekt a négy partner (Szerbia, Franciaország, Magyarország és Csehország) módszertancseréjén alapszik.

Academy+

Az ACADEMY+ ötlete az elmúlt évek ifjúsági területen végzett közös munkájából és a szociálisan elkötelezett művészetek gyakorlatából született. Célja, hogy a négy partner mindennapi munkássága során használt módszereit a trénerek közös ötletelés és rendszeres visszacsatolás útján tovább fejlesszék, s a négy módszer összehangolásával, ötvözésével a hátrányos helyzetű fiatalokkal végzett kreatív fejlesztő munkát még hatékonyabbá tegye.

Academy for Actors of Civil Change

Az évről évre megvalósuló Erasmus+ projektünk 2021-ban a társadalmi változás elősegítésére fókuszálva folytatja tevékenységét, ezúttal az eddigi tapasztalatok felhasználásával, egy kombinált metodológia alkalmazásával. A nyolc országból érkező, szociális területen dolgozó résztvevők a 2 hetes tréning során különféle nem formális, művészeti módszerekkel ismerkednek meg és lehetőségük lesz ezek kipróbálására is a szakmai mentorok segítségével.

Nyári Akadémia ’17

Az EXCEPT projekt folytatásaként indult Nyári Akadémia a hátrányos helyzetű, kevésbé központi területeken élő gyermekek oktatását tűzte ki céljául. Alapvető kiindulási pontja, hogy a színpad és az előadóművészetek kivételesen hatékony eszköznek bizonyulnak a közösségépítésben – csapatunk a művészetek és a kultúra révén kísérelt meg új utakat találni a hátrányos helyzetű fiatalokkal való együttműködésre.

V4-SAP – Social Art Practices a visegrádi országokban

A V4-SAP projekt a Social Art Practices (SAP) témakörre fókuszál a V4 régióban. Ennek a projektnek néhány közös eleme van az Academy for Actors of Civil Change projektünkkel, azonban önállóan működik. A projekt célja, hogy az évek óta futó Academy projektünk által felhalmozott tudást a V4 régióban is hasznosítsuk, és a regionális relevanciára koncentráljunk.