Anna Sq

Némethné Molnár Anna – pillérvezető

Tanulmányaim (történelem – földrajz tanár, környezeti nevelő, kulturális menedzser) és korábbi munkáim során mindig különös érdeklődéssel fordultam az interdiszciplináris területek és az ismeretek, készségesek átadásának különféle módjai felé. Fontosnak tartom a művészetek egyénekre, közösségekre gyakorolt hatását és a társdalomban betöltött szerepét, valamint funkcióját, amellyel speciálisan összeköti és triggereli a társadalom, környezet és gazdasági területek egységeit.

Dóri Sq

Laczkó Dóra – projektmenedzser

Mindig az embereken keresztül próbáltam megérteni a világot. Ezt az életfelfogást úgy gondolom a cserkészet alapozta meg nálam. Tanulmányaim során is ezt az emberközpontú kíváncsiságot igyekeztem kielégíteni, így kulturális közösségszervezést, majd mesterképzésen kulturális antropológiát tanultam. Úgy gondolom a social pillér porjektjei szorosan egybevágnak személyes értékeimmel, hiszem társadalmilag elkötelezett, és szociálisan érzékeny műveszetekkel foglalkozunk leginkább.

Lingotell

A Lingotell egy innovatív, emberközpontú és előremutató megközelítés, amelynek célja, hogy valódi változást érjen el az emberek élettörténeteinek kezelésében és megbecsülésében, mind a kulturális örökségünk részeként, mind pedig az európai kisebbségi vagy őshonos nyelvek történetmesélésének és ezáltal közös európai jövőnknek az előmozdítása érdekében.

DemArt

Művészeti komisszió. A művészeti megrendelések demokratizálása a helyi közösségek bevonásával

A DemArt projekt célja, a művészeti megrendelések demokratizálása egy olyan innovatív, megismételhető részvételi folyamat kidolgozásával önkormányzatok részére, amely lehetőséget nyújt arra, hogy a közösség tagjai megbízásokat adhassanak a kiválasztott művészeknek.

PERFARE

Előadóművészet a szociális jóléthez való hozzáférés előmozdítása érdekében Európában

A PERFARE (2022-2025) egy, a Kreatív Európa program keretében megvalósuló projekt, mely a kulturális és a szociális szektor közötti együttműködést hivatott serkenteni, olyan innovatív modellek létrehozásával, amelyek célja a fizikai és mentális egészségügyi problémákkal küzdő emberek támogatása a művészet segítségével.

Online @cademy konferencia

A Pro Progressione évek óta népszerű, a szociális, művészeti és nevelési területeket összekapcsoló projektje, az Academy for Actors of Civil Change egy online konferenciával egészült ki 2020. október 2-án.

Projekt időszak

2020. október

Partnerek

Anadolu University (TR)
Asociación Raíces de Coriander (ES)
Studio Skit (PL)
Kulturanova (RS)
Sineglossa (IT)
Záhrada (SK)
Di Mini Teatro (FR)

Play! MOBILE

A Play! MOBILE célja, hogy ösztönözze a kulturális részvételt az európai kistérségekben. Úgy véljük, hogy a közösségi művészi gyakorlat, az adaptálható térspecifikus installációk és egy részvételi alapú színházi játék létrehozása a művész-művészeti alkotás és a közönség közötti kölcsönhatás platformjaként egy kifinomult és inkluzív módszer a vidéki közönségek megszólítására és érdeklődésük felkeltésére. A látogatott települések köztereit a kortárs művészetek játszóterévé átalakításával a művészetek befogadásának alternatív módját kívántuk megteremteni – egy módszertant a kortárs műalkotások bemutatására anélkül, hogy az komolyabb infrastruktúra meglétét kívánná.

FAR – Fight Against Radicalisation

A FAR – Fight Against Radicalisation projekt 4 európai partner együttműködése, egy nemzetközi tréning, melynek fő célja a radikalizáció elleni harc különböző művészeti tevékenységek által. A projektben olyan neves, a témában jártas művészek, trénerek és önkéntesek vettek részt, akik hisznek a művészet párbeszéd-kezdeményező és pozitív szociális hatásában. A FAR projekt keretein belül egy tudáscserén és együttműködésen alapuló színházi nevelésielőadás-sorozatot és egy tematikus fesztivált hoztunk létre.

EXCEPT – Exchange of Community-engaged Performing Arts Practices

2013 novembere és 2015 novembere között zajlott EXCEPT elnevezésű kulturális programunk, melynek megvalósulását az Európai Unió Kultúra keretprogramja finanszírozta. A hat ország (Németország, Franciaország, Olaszország, Lengyelország, Szerbia és Magyarország) közvetlen érintettségén túl egész Európára kiterjedt. A projekt a társadalmi célú művészeti programok tapasztalatcseréjére és nemzetközi szakmai hálózat megteremtésére dolgozta ki kétéves programját.

What’SAP

A What’SAP egy kétéves nemzetközi projekt, amelyet az Európai Unió Kreatív Európa programja támogat. A projekt a négy partner (Szerbia, Franciaország, Magyarország és Csehország) módszertancseréjén alapszik.

Academy+

Az ACADEMY+ ötlete az elmúlt évek ifjúsági területen végzett közös munkájából és a szociálisan elkötelezett művészetek gyakorlatából született. Célja, hogy a négy partner mindennapi munkássága során használt módszereit a trénerek közös ötletelés és rendszeres visszacsatolás útján tovább fejlesszék, s a négy módszer összehangolásával, ötvözésével a hátrányos helyzetű fiatalokkal végzett kreatív fejlesztő munkát még hatékonyabbá tegye.

Academy for Actors of Civil Change

Az évről évre megvalósuló Erasmus+ projektünk 2021-ban a társadalmi változás elősegítésére fókuszálva folytatja tevékenységét, ezúttal az eddigi tapasztalatok felhasználásával, egy kombinált metodológia alkalmazásával. A nyolc országból érkező, szociális területen dolgozó résztvevők a 2 hetes tréning során különféle nem formális, művészeti módszerekkel ismerkednek meg és lehetőségük lesz ezek kipróbálására is a szakmai mentorok segítségével.

Nyári Akadémia ’17

Az EXCEPT projekt folytatásaként indult Nyári Akadémia a hátrányos helyzetű, kevésbé központi területeken élő gyermekek oktatását tűzte ki céljául. Alapvető kiindulási pontja, hogy a színpad és az előadóművészetek kivételesen hatékony eszköznek bizonyulnak a közösségépítésben – csapatunk a művészetek és a kultúra révén kísérelt meg új utakat találni a hátrányos helyzetű fiatalokkal való együttműködésre.

V4-SAP – Social Art Practices a visegrádi országokban

A V4-SAP projekt a Social Art Practices (SAP) témakörre fókuszál a V4 régióban. Ennek a projektnek néhány közös eleme van az Academy for Actors of Civil Change projektünkkel, azonban önállóan működik. A projekt célja, hogy az évek óta futó Academy projektünk által felhalmozott tudást a V4 régióban is hasznosítsuk, és a regionális relevanciára koncentráljunk.