Gal3

Academy+

Az ACADEMY+ ötlete az elmúlt évek ifjúsági területen végzett közös munkájából és a szociálisan elkötelezett művészetek gyakorlatából született. Célja, hogy a négy partner mindennapi munkássága során használt módszereit a trénerek közös ötletelés és rendszeres visszacsatolás útján tovább fejlesszék, s a négy módszer összehangolásával, ötvözésével a hátrányos helyzetű fiatalokkal végzett kreatív fejlesztő munkát még hatékonyabbá tegye.

Az ACADEMY+ kétéves folyamata során a résztvevő szakemberek betekintést nyernek egymás munkamódszereibe, így gazdagítják ismereteiket a drámapedagógia és színházi nevelés, a fórum színház technikái, az érzéki alapú és képszínház, illetve a Création NarrActive terén. A projekt során nem csupán arra nyílik majd lehetőségük, hogy saját metodológiájukat egymás segítségével tovább fejlesszék, de arra is, hogy kialakítsanak egy új, közös módszertant, melyet mind közös projektjeik, mind más munkáik során hasznosíthatnak majd. A projekt eredményeképp egy olyan módszertani gyűjtemény születik majd, melyet a projektpartnerek körén kívüli szakembereknek és a SAP network tagjainak – szociális és ifjúsági munkásoknak, pedagógusoknak, művészeknek – fogódzót nyújt majd mindennapi munkájukban.

Projekt
menedzser

Gordos Katalin, Seress Anna, Lőrincz Adrienn

Projekt időszak

2020-2021

Partnerek

Anadolu University (TR)
Asociación Raíces de Coriander (ES)
Di Mini Teatro (FR)