423004928 895607412567723 5099646808699531760 N

CDCD – Contested Desires: Constructive Dialogues

A projekt weboldala

Európa művészeti öröksége részben az egykori gyarmatokról származik, és megannyi műkincs háború, fosztogatás és jogtalan elsajátítás által került a kontinensre. Hasznot húzva a gyarmatosításból, számos mai gyűjtemény így keletkezett, amiknek létét ma felhasználják nyilvános diszkurzusokon a populista és nacionalista politikai irányzatok. A demokratikusabb és egalitáriusabb társadalom iránti küzdelemben és a társadalmi nyomás hatására erőteljes nyilvános viták alakultak ki a történelmünk elmondásával, valamint az örökségünk bemutatásával kapcsolatban, amely kérdéskörök még ma is aktuálisak és relevánsak. Kezdve a történelmi szobrok eltávolításától és az új emlékművekre vonatkozó javaslatoktól, az oktatási reformokig, a lopott műtárgyak visszaszolgáltatásáig és az elsajátítás jóvátételére irányuló felhívásokig, a projekt ezen a területen hivatott vizsgálni a múlt és a jelen közötti kapcsolatokat. A projekt továbbá olyan témákat is megkérdőjelez és próbál azokra kritikusan reagálni, mint a nemzeti identitások kialakulása és az elnyomást szolgáló rendszerek és struktúrák fennmaradása.

A Contested Desires:Constructive Dialogues – CDCD projekt célja, hogy kreatív módon válaszoljon a jelenkor egyik legjelentősebb és legmegosztóbb kulturális kérdésére: az európai gyarmatosítás örökségére. Teljes mértékben elismerve ennek a kulturális örökségnek a bonyolultságát, a projekt egyesekre lehet identitás- és a hovatartozás érzetét formáló hatással, míg másokban kelthet szorongást vagy elidegenítve érezhetik magukat. Ezért a projekt olyan terek megteremtésére törekszik, ahol a témához kapcsolódó nehéz beszélgetések lefolytatása lehetséges. A CDCD az ilyen terek kialakítását művészeti folyamatokból és kapacitásfejlesztő tevékenységből kiindulva, kollaboratív megközelítéssel szeretné megvalósítani.

Az elkövetkezendő négy év során 11 országból 22 művészt kap megbízást, hogy az örökségvédelemmel foglalkozó partnereinkkel együttműködve és a helyi közösségek bevonásával, olyan kiválasztott gyűjteményekre és helyszínekre reflektáljanak, amelyek ma is vita tárgyát képezik. Az így létrejött műalkotások és kiállítások, amelyeket műhelyfoglalkozások és nyilvános rendezvények kísérnek, megalapozzák a témához kapcsolódó kérdések megvizsgálását, továbbá lehetőséget biztosít ezeknek a feltárására társadalmi és kulturális nézőpontokból egyaránt. Összpontosítva a helyi közösségekre és a társadalmi inklúzióra, minden egyes művészeti megbízás célja, hogy az innováció és a változás motorjaként szolgáljon, valamint a megszületett új értelmezések és kapcsolatok pedig tartós hatást gyakoroljanak majd a partnerintézményeinkre, valamint a helyi közösségekre.

Ezen túlmenően az ECCOM, a múzeumi személyzet számára kifejlesztett képességfejlesztő programjának köszönhetően, a kiválasztott művészek további vizsgálatokat folytathatnak, hogy a megbízásuk során tapasztaltakat, és az általuk szerzett tudást széles körben is meg tudják osztani online platformokon, kiadványokon és útmutatókon keresztül. A projekt egyik legszámottevőbb eredménye a kulturális örökséggel foglalkozó szakemberek új módszerekkel, forrásokkal és – mindenekelőtt – önbizalommal való felruházása. Ennek célja, hogy a CDCD-ben résztvevő szakemberek a megszerzett tudást és új képességeket fel tudják használni vitatott örökségekről szóló konstruktív, és demokratikus párbeszédek során, ezzel is tükrözve az európai értékeket, és hozzájárulva a történelmi megosztottsággal való megbékéléséhez.

A Contested Desires:Constructive Dialogues projektet az Európai Unió Kreatív Európa programja finanszírozza.

Hu Fundedbytheeu Rgb Pos