Dani

POULET DÁNIEL – pillérvezető

A Pro Progressione Cult pillérének projektmenedzsere vagyok, régészeti, történelmi és kulturális örökség menedzsment háttérrel. Tapasztalatot szereztem kiállítások kurátoraként és az örökség értelmezésével kapcsolatos kiadványok írásában is, különös tekintettel a közösségi bevonására. Korábban történelmi 3D rekonstrukciókkal, animációs filmekkel és interaktív tartalmakkal kapcsolatos projekteket is vezettem. Emellett szívesen szervezek művészeti és zenei fesztiválokat. Úgy gondolom, hogy a kulturális örökségnek jelentős társadalmi előnyei vannak, mivel erősítik a közösségek összetartozásának érzését és helyi identitását. Ezért hasznosításának arra fontos összpontosítania, hogy az örökséget életben tartsák és hozzáférhetővé tegyék, mivel az örökség csak a jelenben létezhet értelmesen, ahol a történelmi értéket új funkciókkal lehet párosítani. Kulturális örökségünk legnagyobb előnye nem az, hogy mit birtokolunk, hanem az, hogy hogyan segít azonosítani, hogy kik vagyunk.

Johanna

LIBER JOHANNA – projektmenedzser

Hivatásom szerint képzőművészet-teoretikus vagyok, azonban szakmai tapasztalataim széles skálán mozognak, amelyek együttesen hozzájárulnak, hogy bátran belevágjak és eligazodjak a számomra új helyzetekben is. Eredetileg fotográfusnak készültem, ami megalapozta számomra a vizuális nyelvek iránti szűntelen kíváncsiságom. Tanulmányaim során elmélyedtem a közösségi-média menedzsmentbe az International Integral Conference (IEC) megbízásából, valamint virtuális kiállítások létrehozásába. Emellett gasztronómiai vállalkozások márkaépítésével foglalkoztam, majd kulturális menedzserként dolgoztam a Magyar Építőművészek Szövetségénél, ahol számos kiállítást és többgenerációs kerekasztal-beszélgetést szerveztem. 2023 nyarán lehetőségem nyílt arra, hogy Veszprém Európa Kulturális Fővároshoz kapcsolódóan a Balatorium, egy ökológiai és kulturális projekt egyik szervezőjeként tevékenykedjek.

A PP Cult tevékenysége iránti elkötelezettségem mellett a projektmenedzseri szerep tökéletes lehetőséget nyújt számomra, hogy a munkámmal párhuzamosan, a Velencében folytatott művészetmenedzsment-tanulmányaimat egyből a gyakorlatba ültessem át.

CDCD – Contested Desires: Constructive Dialogues

Európa művészeti öröksége részben az egykori gyarmatokról származik, és megannyi műkincs háború, fosztogatás és jogtalan elsajátítás által került a kontinensre. Hasznot húzva a gyarmatosításból, számos mai gyűjtemény így keletkezett, amiknek létét ma felhasználják nyilvános diszkurzusokon a populista és nacionalista politikai irányzatok. A demokratikusabb és egalitáriusabb társadalom iránti küzdelemben és a társadalmi nyomás hatására erőteljes nyilvános viták alakultak ki a történelmünk elmondásával, valamint az örökségünk bemutatásával kapcsolatban, amely kérdéskörök még ma is aktuálisak és relevánsak. Kezdve a történelmi szobrok eltávolításától és az új emlékművekre vonatkozó javaslatoktól, az oktatási reformokig, a lopott műtárgyak visszaszolgáltatásáig és az elsajátítás jóvátételére irányuló felhívásokig, a projekt ezen a területen hivatott vizsgálni a múlt és a jelen közötti kapcsolatokat. A projekt továbbá olyan témákat is megkérdőjelez és próbál azokra kritikusan reagálni, mint a nemzeti identitások kialakulása és az elnyomást szolgáló rendszerek és struktúrák fennmaradása.

aMUSEment

A Covid-19 világválság a kulturális szektort is elérte, különösen az egyre inkább helyspecifikus, térbeli meghatározottságú ágazatot, kevésbé digitalizált ágazatokat, mint például a közép-kelet-európai múzeumokat. Ennek következtében számos rejtett rendszerszintű probléma vált láthatóvá.

First Europe

A FIRST EUROPE célja az európai régészeti örökség népszerűsítése és megünneplése, fókuszban pedig a lenyűgöző szerbiai Lepenski Vir áll, amely Európa egyik legrégebbi települése. Innen a projekt neve is: FIRST EUROPE.

ECHO Academies

Az ECHO Academies projekt az “ECHO: European Cultural Heritage Onstage” és az “ECHO II: Traditions in Transition” projektek tapasztalatain alapulva a hálózatépítés, a foglalkoztathatóság és a művészeti piacra való belépés lehetőségeivel foglalkozik az európai és balkán feltörekvő tehetségek számára. A projekt az örökségek európai és globális felfogásának értékeire épít és alkalmazza inspirációs eszközként.

CreaMare

A CREAMARE projekt célja, hogy létrejöjjön egy olyan nemzetközi és interdiszciplináris együttműködési modell/keretrendszer, amelyben kulturális szervezetek, tudományos/kutatási szervek, kreatív szakemberek és technológiai szakértők közösen hoznak létre CC alkalmazásokat és médiatartalmakat a víz alatti kulturális örökségek kommunikálása, terjesztése és népszerűsítése érdekében. Továbbá felhívja a figyelmet olyan releváns társadalmi problémákra, mint az óceánokat érintő szennyezés és egyéb környezeti veszélyek.

MANIFEST

A MANIFEST – Új művészi perspektívák a rabszolgák transzatlanti kereskedelmének emlékeiről című projekt alapvető célja az európai kulturális és nyelvi sokszínűség és örökség, különösen annak kevésbé ismert részeinek megőrzése, fejlesztése és népszerűsítése. A 2024 decemberéig tartó projekt két pilléren nyugszik: a kollektív emlékezet fontosságán és működésén, valamint azon a jól tanulmányozott meggyőződésen, hogy a művészet rendkívüli szerepet játszik a hiányosságok pótlásában és az egyéni és a kollektív emlékezet közötti közvetítésben.

MUSE.ar

A MUSE.ar egy nemzetközi, kulturális és kreatív szektorokat összekötő projekt, amelynek célja, hogy egy olyan digitális applikációt dolgozzon ki, amely közelebb hozza a művészeket és a múzeumi gyűjteményeihez. Az eszköz lehetőséget nyújt majd, hogy a művészek saját, egyedi narratívát építsenek ki a múzeumok és a látogatók számára.

ECHO II: Traditions in Transition

Az ECHO II egy európai kulturális projekt, amelynek célja a festészet, a szobrászat, a grafikai tervezés, a divattervezés és az iparművészet területén dolgozó művészek meghívása új alkotások létrehozására, melyeket Görögország, Bulgária, Észak-Macedónia és Magyarország kiválasztott helyi hagyományai ihlettek.

Utazás a kezdetekhez

Az „Utazás a kezdetekhez” egy interdiszciplináris projekt a kortárs tánc, a kortárs zene, az új technológia és a régészet határán. A projekt fő célja, hogy a Duna menti őskori kulturális jelenségek kortárs előadóművészeti interpretációja által felhívja a figyelmet a kevésbé ismert, de annál jelentősebb kulturális örökségünkre, és hogy a tudomány és a művészet találkozása új közönséget vonzzon mindkét kulturális szektorba.

Our Shared Heritage – Vučedol Culture

A Határmenti Együttműködés (CBC Interreg Program) a Baranya megyében aktív Ördögkatlan Fesztivál Egyesület, a pécsi DDTG Nonprofit Kft., a Horvátországban található Vucedol Múzeum és az Udruga PLANTaza eszéki civil szervezet közös régiós együttműködése.