Far 1

FAR – Fight Against Radicalisation

A FAR – Fight Against Radicalisation projekt 4 európai partner együttműködése, egy nemzetközi tréning, melynek fő célja a radikalizáció elleni harc különböző művészeti tevékenységek által. A projektben olyan neves, a témában jártas művészek, trénerek és önkéntesek vettek részt, akik hisznek a művészet párbeszéd-kezdeményező és pozitív szociális hatásában. A FAR projekt keretein belül egy tudáscserén és együttműködésen alapuló színházi nevelésielőadás-sorozatot és egy tematikus fesztivált hoztunk létre.

Jelen korunk európai nagyvárosában minél inkább megfigyelhető a különböző kultúrák keveredése. Bár a vallás szakrális szerepe és a magukat vallásosnak valló európaiak száma csökkent, továbbra is a keresztény kultúrához tartozunk. Az elmúlt három év szélsőséges muzulmánok által elkövetett terrorcselekményei miatt különösen negatív megítélés övezi a muszlim vallást, még akkor is ha magáról a vallásról vagy az arab kultúráról nem sokat tudunk. Ezt tetőzi a migrációs hullám okozta feszültség. Hogyan kezeljük az egyre inkább előretörő multikulturalizmust? Hogyan tartsuk tiszteletben egymás vallását, kultúráját? Hogyan birkózunk meg az asszimiláció kérdésével és mit is értünk pontosan ezalatt?

A projekt célja az volt, hogy közös álláspontot tudjunk a fent említett kérdésekről kialakítani és megoldásokon gondolkodni. A résztvevők a migráció témakörében tudtak később a saját anyaországaikban hasonló beszélgetéseket kezdeményezni workshopok keretében. Később ezeket a témákat eljuttattuk magyar iskolákba is. A projekt fő célja volt, hogy érzékenyítse a fiatalokat és előhívja a toleráns viselkedési mintákat, az egymás iránti tiszteletet és a békés együttélést. Ezekre a kompetenciákra a jelenlegi európai multikulturális környezetben nagy szükség van. A projekt egy kétlépcsős folyamattal éri el célját: első körben a projektben résztvevő fiatalok kaptak egy olyan képzést, mely segíti a kulturális különbségekről való gondolkodást; a második körben ezek a fiatalok a középiskolás korosztálynak tudták ezen tudást továbbadni. Célunk volt, hogy a projekttel direkt vagy indirekt módon kapcsolatba kerülő fiatalok egyfajta hídként kapcsolják össze a különböző kultúrákat és a társadalmi gátak feloldásában aktívan szerepet vállaljanak.

Projekt
menedzser

Szőke Tímea

Projekt időszak

2018. október 11-21.

Partnerek

Ziggurat Project (HU)
„H2O” – Associacao de Jovens de Arrouguelas (PT)
Mouvements Migrateurs (FR)
Giorgia Bolognesi és társulata (IT)