Academy19 1

Academy for Actors of Social Change – 2019

2019-ben az Academy for Actors of Social Change célja volt a szociális területen működő szakemberek, pedagógusok, művészek és szociális munkások eszköztárának bővítése a hátrányos helyzetű fiatalokkal végzett munkában. A kéthetes oktatási program keretein belül 40 fiatal szakember dolgozott együtt 8 különböző ország szervezeteinek képviseletében. A résztvevőknek a projekt során lehetőségük nyílt arra, hogy a hátrányos helyzetű fiatalokkal folytatott munkájukhoz új, művészeti technikákkal bővítsék szakmai eszköztárukat: többek között különféle színházi technikákkal, például az elnyomottak színháza vagy a színházi nevelés területéről.

2019-ben az egyre szélesebb körben ismert, alkalmazott színházi módszer, a színházi nevelés (TIE), illetve az elnyomottak színháza módszerei köré fűztük fel projektünket. Ezek a formulák különböző alkotási módszerekkel egészültek ki, úgy mint a zene, a slam poetry, a cirkuszművészet, a bábjáték (stb.), így bővítve a résztevők által szabadon használható művészeti területek és a kifejezőeszközök skáláját. Hosszú távú célunk a társadalmi különbségek csökkentése, a tapasztalatcsere és egymás megértésének elősegítése.

Projektünk célja volt, hogy elősegítsük a hátrányos helyzetű fiatalok bevonását a saját életükről és az őket érintő témákról folytatott diskurzusba, továbbá célunk volt nyitottabb, céltudatosabb, innovatív és kreatív készségekkel rendelkező szociális munkásokat és ifjúsági szakembereket képezni, akik nem csupán a kéthetes program során, de azon túl, saját közegükben is alkalmazni tudják majd az itt tanultakat. Célunk volt továbbá bővíteni a SAP (Social Art Practices) hálózatát, amely elősegíti, hogy a hasonló érdeklődésű egyének ne csupán saját közösségükben, de határokon átnyúlóan is működhessenek.

Támogatóink:

Erasmus+
Nemzeti Kulturális Alap
Visegrad Fund

Partnerek: 

20 Stories High (UK)
Anadolu University (TR)
Asociación Raíces de Coriander (ES)
FysioART (CZ)
Gente Gente (FR)
Meteorit Festival (SK)
MitOst e.V. (DE)
Pozorisni Studio Nada (RS)
Studio Skit (PL)
Tudás Hatalom és Horváth Kristóf ‘Színész Bob’ (HU)

Galéria: