Creativechange

Creative Change felmérés

A Creative Change projekt célkitűzése a felnőttoktatási szektorban dolgozók képességeinek a fejlesztése, valamint a kreatív projektmódszertanok, digitális eszközök és együttműködési stratégiák használására való ösztönzés. Célunk a célcsoportunkat a korlátozott, procedúra-orientált látásmódból elmozdítani egy szélesebb látókörű, emberközpontú, és hatásorientált megközelítés felé.

A projekt első lépései között készült el kérdőívünk, amellyel a szektorban dolgozók véleményét szeretnénk felmérni.
Kérjük, hogy szánj(on) egy kis időt a kérdőív kitöltésére, amely itt érhető el.