1678790493650 (1)

Academy for Actors of Civil Change focusing on Artivism – 2023

A társadalmi változásra fókuszáló Nyári Akadémiánk évente kerül megrendezésre az Erasmus+ támogatásával. A kéthetes programra szerte Európából, Erasmus+ programra jogosult országokból hívunk meg szakembereket az oktatás és a szociálismunka területéről.  A képzés során a résztvevők betekintést nyernek a társadalmilag elkötelezett művészeti technikák világába, amiket a téma szakértői fejlesztettek ki többéves tapasztalattal a hátuk mögött. Ezen új ismeretek megszerzése lehetőséget biztosít a résztvevőknek, hogy elsajátítsanak formális és nem formális művészeti módszereket, valamint a program segítséget és tanácsadást nyújt az újonnan megszerzett elméleti tudás gyakorlati implementálása.

2023-ban az akadémia új fókuszpontja az „artivizmus” lett (art+activism; művészet+aktivizmus). Ennek az új művészeti irányzatnak a bevonása segített a résztvevőknek feldolgozni saját érzelmeiket, gondolataikat és tapasztalataikat. Az artivizmus továbbá képessé tette a részvevőket, hogy a művészetet eszközként használva jobban kifejezzék magukat, és aktív szerepet vállalva, tudatosan vegyenek részt társadalmi változásokat előidéző kezdeményezésekben. A program fő témakörei a befogadó társadalmak kiépítése, a nemek közötti egyenlőség előmozdítása, a környezetvédelem és a művészet. Keretet adva a képzésnek, az artivizmus segített a résztvevőknek kapcsolódni a művészetekhez és felismerni a művészet szerepét a társadalmi változások katalizátoraként.

A kéthetes program során a résztvevők elmerültek a bábszínház világába, ami azzal a nagy előnnyel bír, hogy akár egy lakás nappalija is teret tud biztosítani egy bábelőadás bemutatásához. Ezen túl a résztvevők a művészet eszközeinek új felhasználási módjait is elsajátították, ami képessé tette őket a diszkriminációval szembesülő nők és fiatal lányok támogatására, valamint irányt adott a közösségekkel és oktatási intézményekkel való együttműködéshez a környezetvédelem oktatására szóló színházi technikák alkalmazásával. Emellett a program célja, olyan társadalmi szintű interkulturális és szektorközi párbeszédek kezdeményezése, amelyek a művészeti oktatás biztosításáról, a kulturális tartalmak kreálásáról, valamint a kultúrát és az ifjúságot érintő közpolitikai döntésekre való hatásgyakorlásról szól, annak érdekében a fiatalokat a kreativitásuk megélésére buzdítsák.

A Visegrádi Alap támogatásával négy ország – Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia, valamint Szerbia – résztvevőinek lehetőségük nyílik az akadémián való részvételen túl, az Artivizmus eszköztárát felhasználva, saját ötletük gyakorlati megvalósítására. Támogatva ezt a kezdeményezést szerveztünk egy online nyílt eseményt, amelyre egy Artivizmussal foglalkozó szakembert hívtuk meg vendégül, majd ezt követően az akadémián tartottunk a témához kapcsolódó workshopot V4-es partnereinkkel. Az akadémia után, a beküldött ötletpályázatok közül országonként kiválasztottunk egyet, ezen négy pályázatot a résztvevők a partnerszervezetektől kapott mentorálással és projektenként maximum 1000 euró támogatás (Visegrádi Alap) mellett valósíthatták meg. A projektzáró konferencián a kiválasztott négy projekt bemutatásra került.

Projektünkkel arra törekszünk, hogy a hátrányos helyzetű fiatalokat bevonják a saját életükről és az őket érintő témákról szóló diskurzusba azáltal, hogy szociális munkásoknak, pedagógusoknak, művészeknek és más, a területen dolgozó szakembereknek kreatív és művészi eszközöket biztosítunk, hogy célcsoportjukat elérjék és dolgozhassanak velük. További célunk, hogy résztvevőink az akadémia után is nyitottak legyenek és helyi közösségeiknek átadjanak egy olyan innovatív eszköztárat, egy általános kreatív metodológiát, ami lehetővé teszi interaktív performanszok létrejöttét.

A projekt a szociális, oktatási és művészeti területen dolgozók képzésével küzd, a háttérbe szorult és figyelmen kívül hagyott csoportok főbb problémái ellen. A projekt célja egy olyan általános szemléletmód átadása, amelynek alappillére a nyitottságra nevelés, ami hosszútávon ösztönzi a program résztvevőit, hogy Európa szerte hátrányos helyzetű csoportoknak szóló társadalmi kezdeményezéseket, programokat szervezzenek.

Programunkkal egyszerre két célcsoportunkat értük el, közvetlenül a résztvevőinket, illetve meg azokat a csoportokat, akikkel résztvevőink munkájuk során dolgoznak együtt. Projektünk célja volt a különböző társadalmi háttérrel és képzettséggel rendelkező csoportokból jövő egyének látásmódjának szélesítése, továbbá hogy a résztvevők megismerjenek különböző kultúrákat és szubkultúrákat, és az azok közötti különbségeket.

Artivism Web Pict C 4 V4

A projektet Csehország, Magyarország, Lengyelország és Szlovákia kormánya társfinanszírozta a Nemzetközi Visegrádi Alap visegrádi támogatásaiból. Az alap küldetése a fenntartható közép-európai regionális együttműködésre vonatkozó elképzelések előmozdítása.

A projektet a DANUBE SMALL PROJEKT ALAP támogatta, amelyet a Baden-Württemberg Tudományos, Kutatási és Művészeti Minisztérium, az #Austria Szövetségi Európai és Nemzetközi Ügyek Minisztérium, az Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Donauländer, a Vajdasági Autonóm Tartományi kormánya, Regensburg városa, a Duna Office Ulm / Neu-Ulm és a Volksbank Ulm-Biberach finanszíroz.

Partnerek:

Asociación Raíces de Coriander (ES)
Art Transparent (PL)
Dafa Puppet Theatre (CZ)
Creative Industry Košice (SK)
Kulturanova (RS)
Companhia Teatro de Gato Escaldado (PT)

Galéria: