244035616 2988891311334551 5785003234085796683 N

Rivers2Communities

A Rivers2Communities projekt fő célkitűzése, hogy tovább erősítse az együttműködést Magyarország és Szerbia kortárs kulturális és kreatív színterei, a határ menti régió polgárai között a folyók által képviselt közös kulturális identitásunkra összpontosítva.

Történelmi szempontból a folyó nemcsak az élet fő forrása és központja volt a múltban, hanem az emberi interakciók jelentésének hordozói is. Projektünk a folyókat és azok „használatát” helyezi a középpontba a magyarországi és a szerbiai településeken különböző platformok létrehozásával, melyeket kulturális események keretein belül mutatunk majd be, így hozva majd közelebb az emberekhez a folyót.

A projekt különböző tevékenységek – például oktatási és kapcsolatépítési események, bemutatók és produkciók – révén kívánja érvényesíteni a tudást a kreatív szektoron belül, művészi együttműködést kezdeményez a helyi szcéna és a polgárok között, hangsúlyozni szándékozik a fiatal női művészek szerepét, lehetővé teszi a kulturális produktumok nagyobb láthatóságát a határ menti régiók közönségének körében, fokozva a közös területhez tartozás érzését.

A projekt második fázisában egy-egy platformot hozunk létre, melyek a fiatal művészek munkáját és a közös alkotást népszerűsíti. Filmek, zene, vizuális művek és előadások készülnek, amelyek egyetemes nyelven kommunikálnak, népszerű és hatékony közeget jelentenek az emberi találékonyság kifejezésére; mindeközben a projekt visszavezeti az embereket a folyókhoz, és remélhetőleg egy olyan infrastruktúrát is létrehozunk a későbbi közös használat számára, mely egyben új turisztikai elemként is működik majd adott helyi településen.

A program megvalósítása során szorosan együttműködünk a helyi közösségekkel, akik nemcsak a művészi alkotás részévé válnak, de közösen döntenek arról, hogy mit hoznak létre és osztanak meg ugyanazon folyó közösségeivel a határ túloldaláról. A projektnek hosszú távú hatása is várható, mivel olyan platformokat hozunk létre, amelyek egyben egy település és polgárainak ajándéka a szomszédos országból, és melyek a „megajándékozott” városban maradnak.

A projekt az Interreg IPA CBC / Hungary – Serbia program és a Széchényi Program támogatásával valósul meg.

Projekt
menedzser

Sára Pallag

Projekt időszak

2020 szeptember - 2022 február

Partnerek

DDTG Duna Fejlesztő Transznacionális Csoport Nonprofit Kft. (HU)
Grand Café Szeged (HU)
Kulturanova (RS)
Udruženje Cinema City (RS)