Tarsandor 2

Tar Sándor: A lehetőség – hangoskönyv

A projekt weboldala

Tar Sándor *Tájékoztató* c. műve iránti megnövekedett érdeklődésen elgondolkodva a debreceni Déri Múzeum – mely Tar Sándor hagyatékát őrzi – több szempontból és érdemesnek gondolta a hangoskönyv formában való megjelenését. Egyrészt sokan kedvelik és előtérbe helyezik a művek művészi interpretációban való befogadását; másodrészt a fiatalabb nemzedékek hamarabb meghallgatnak egy irodalmi szöveget, mint elolvassák; harmadrészt a hangoskönyv által számos látássérült olvasóhoz is eljuthat Tar írása. Ahogyan a színházakban egyre gyakrabban találkozhatunk narrált előadásokkal, úgy a múzeumoknak e fogyatékkal élő embertársaink számára is elérhetővé kell tenni a náluk őrzött nemzeti örökséget.

A ’60-as – ’70-es években sok magyar fiatal hagyta el az országot, hogy az akkor még létező Kelet-Németországban, vagy, ahogy hivatalosan nevezték, a Német Demokratikus Köztársaságban próbáljon szerencsét. Ezek közé a reményteljes célokkal elinduló emberek közé tartozott az író, Tar Sándor maga is, aki először 1967 és 1971 között mint gyári segédmunkás, majd pedig 1975-ben mint a drezdai munkásotthon nevelője saját bőrén tapasztalta meg, mit is jelent a valóságban a szocialista vendégmunkáslét.

Az ekkor gyűjtött tapasztalatai, feljegyzései, valamint a sorstársaktól lejegyzett történetek alapján született meg a Tájékoztató című szociográfiája, mellyel 1976-ban megnyerte a Mozgó Világ című folyóirat pályázatát. Írásában kendőzetlenül mutatja be a kint dolgozó munkások sivár mindennapjait, sokszor már-már állatias életkörülményeit, az otthonnevelő tehetetlenségét, kudarcait, hogy bármiféle változást érjen el, illetve a funkcionáriusok lelkiismeretlen karrierépítését és anyagi gazdagodását.

Műve a folyóiratban nem is jelenhetett meg. Végül a Profil című szamizdat lap vállalkozott a közlésére. 1989-ben Tar Mért jó a póknak című kötetében* A lehetőség* címmel jutott szélesebb nyilvánossághoz. 2017-ben pedig fotókkal és korabeli dokumentumokkal kiegészítve jelent meg újra.

A hangoskönyvön közreműködik:

Bezerédi Zoltán · Elek Ferenc · Epres Attila · Gubík Ági · Kristán Attila · Kovács Lehel · Orosz Ákos · Szatory Dávid · Szűcs Nelli · Trill Zsolt

Szerkesztő: Lakner Lajos · Rendező: Markovits Ferenc · Hangmérnök: Rédly Dénes · Projektmenedzser és rendezőasszisztens: Pallag Sára · Tanácsadó szakértő: Árpádházy-Godó Csaba ·

A hangfelvétel a DéGa Sound Stúdióban készült 2019-ben

Felelős kiadó: dr. Angi János igazgató

© Tar Sándor jogutódja · © Déri Múzeum

Támogató: Nemzeti Kulturális Alap

Projekt
menedzser

Pallag Sára

Projekt időszak

2019 -

Partnerek

Déri Múzeum (HU)