Desktop 3207592 960 720

C’man

A projekt oldala

A C’man egy nemzetközi projekt melynek célja, hogy választ adjon a kulturális, kreatív szektor aktuális kihívásaira, valamint reagáljon a kulturális menedzsment képzés új igényeire.

A kreatív szektorban dolgozóknak folyamatosan újabb és újabb kihívásokkal kell szembe nézniük, mint például a globalizáció, a zöld és a digitális átállás vagy a csökkenő finanszírozási lehetőségek. Ráadásul a kulturális ágazat a Covid-19 által egyik leginkább sújtott terület. A nemzetközi partnerek, szakoktatók és a szektorban dolgozók bevonásával a projekt során egy olyan képzési anyag összeállítása a cél, mely abban segíti az oktatókat, a hallgatókat és a kulturális szektorban dolgozókat, hogy alkalmazkodni tudjanak a gyorsan változó ágazathoz.

A projekt a négy partner (a Pro Progressione, a KEA European Affairs, a The Green Room és a Közép-Európai Egyetem) közötti módszertani cserén alapul. A nemzetközi együttműködés révén a program lehetőséget teremt a különböző régiók szakértőinek tapasztalat megosztására, valamint a szektorban felmerülő kihívások minél szélesebb körű lefedésére. A projektet megelőző igényfelmérések alapján a képzési anyag fókuszába a projekt menedzsment, a változás menedzsment, valamint a környezettudatosságra való átállás fejlesztése került. Az együttműködés célkitűzése ezen szempontok mentén egy olyan képzési anyag létrehozása, amely megoldásokat és módszertant kínál a kreatív szektorban dolgozók számára és amelyet a szakoktatók könnyen adaptálhatnak a releváns képzési területeken.

A projekt eredményeként létrejövő öt képzési anyag célja, hogy felvértezze a képzésben tanulókat a munkaerőpiaci igényeknek megfelelő professzionális projektmenedzsment, változás menedzsment és a fenntarthatóságot biztosító működésre való átálláshoz szükséges készségekkel. A C’man projekt felhívja a figyelmet a szektort érintő aktuális dilemmákra, hogy adekvát válaszokat nyújtson, mely a képzésekbe való beemelés révén hosszútávon a kulturális és kreatív ágazat átalakulást kísérli meg elősegíteni.

Projekt
menedzser

Királyné Kőműves Judit

Projekt időszak

2022 - 2023

Partnerek

KEA European Affairs (BE)
The Green Room (FR)
Central European University (AT)