Cluj7

Tanulmányút Kolozsváron – PERFARE

A Perfare projekt negyedik tanulmányútja Kolozsváron egy szemléletformáló élmény volt számunkra. Az út során felbecsülhetetlen tapasztalatokkal és feledhetetlen élményekkel gazdagodtunk, valamint a Romániában töltött idő visszaigazolta a projekt célkitűzéseinek, az előadóművészetnek fontosságát a szociális jóléthez való hozzáférésben.

1. nap

Egynapos vonatutunk után megérkeztünk Budapestről Kolozsvárra. Felkészülve az elkövetkező két napra megragadtuk az alkalmat és kipihentük magunkat, izgatottan várva, hogy a portugál, a svéd és az olasz tanulmányutak után, most a román gyakorlatokból, tapasztalatokból meríthessünk ihletet.

Első találkozónkra a Tranzit Ifjúsági Központban került sor, ahol a projektben résztvevő művészek kiválasztási folyamatának előrehaladásáról szóló beszélgetésekkel indítottuk a napot. Partnerségünk tagjai bemutatták a helyi művészeti projektjavaslataikat, amiről együtt gondolkodtunk és a közös munka során új meglátásokkal, tapasztalatokkal vagy véleményekkel gazdagodtunk. A projekt célkitűzéseihez hűen, a megvitatott művészeti projektek módszerei – legyen szó táncművészetről, zenés vagy kreatív workshopokról – mind a jólléti szektor fejlesztését szolgálták. A megbeszélést követően új innovatív eszközöket ismerhettünk meg, amelyek a kiértékelési folyamatokat hivatottak segíteni, valamint hasznosak lehetnek a művészeti projektek megvalósításában.

Microsoftteams Image (25)

Ezt követően István az AltArt Alapítványtól Kolozsvár külvárosába kalauzolt minket, hogy együtt fedezzük fel a Pata-Rat nevű városrészt. Ez a terület, bár nem egyedülálló Romániában, jól bemutatja a marginalizált csoportok életkörülményeit és az abból eredő nehézségeket. Látogatásunk során egy újrahasznosított mobilkonténerből kialakított közösségi teret is megtekinthettünk, amely elsősorban a környék fiataljainak lett kialakítva. Itt megismerhettük a Social Fabric Association munkásságát, és meghallgattuk, hogy a szervezet tagjai miként dolgoznak együtt a helyi gyerekekkel és tartanak nekik rendszeres kreatív műhelyfoglalkozásokat.

A nap második felében abban a kiváltságban volt részünk, hogy találkozhattunk az FRCCF egyesület alapítóival és vezetőivel, akik megosztották velünk szemléletmódjukat és bevált gyakorlataikat a gyermekek iskolai felzárkóztatása terén, továbbá meséltek arról nekünk arról is, hogy a programjukban résztvevő fiataloknak hogyan nyújtanak rendszeres étkeztetést, kreatív workshopokat, és szükség esetén mentálhigiénés segítséget is.

Cluj3

Visszatérve a Tranzit Ifjúsági Központba, a napot a Networking Café rendezvényünkkel zártuk, ahol betekintést nyertünk partnereink módszertanába, sikereibe, valamint az előttük álló kihívásokba. Az esemény során olyan helyi kezdeményezések is bemutatásra kerültek, amelyek elősegítették a Pata-Rat közösséghez való kapcsolódást. Egyik példa erre a helyi tehetségkutató verseny, ahol a fiataloknak lehetőségük nyílt saját művészi tehetségük, ének-, és tánctudásuk megmutatására. Hosszútávon az ilyen rendezvényeknek az a célja, hogy reményt adjanak a fiataloknak, hogy el tudjanak képzelni egy életet, amit ők választanak. Egy másik ilyen jellegű kezdeményezés a Khetane zenei fesztivál, amely Pata-Rat területére csalogatja a szórakozni vágyókat, így elősegítve a különböző kultúrákból jövő fesztiválozók találkozását.

 

2. nap

A második nap az ADI-ZMC szervezethez látogattunk, akiknek alapítói bemutatták, hogy milyen módon segítik a mélyszegénységből jövő családok városi visszaintegrálását. Tevékenységeik a relokációhoz szükséges intézkedésekre és a szociális lakhatás biztosítására fókuszálnak, és bár ezen célkitűzések elérése időigényes és csak jelentős anyagi finanszírozás mellett lehetségesek, a projekt hosszútávon a marginalizált családokra gyakorolt hatása megkérdőjelezhetetlen.

Következő állomásunkon a szociális munka egy másik oldalával találkoztunk a DASM szervezetnél. Az ő munkájuk segíti a hátrányoshelyzetű közösségek életét, legyen szó egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésről vagy mindennapi élethez szükséges dokumentumok beszerzéséről.

Tanulmányutunkat végül két helyi színházi társulat, a Reactor és a ZAZ meglátogatásával zártuk, ahol tanúi lehettünk annak, hogy hogyan képesek teret adni az előadóművészetnek és hogyan teremtenek kapcsolatot a helyi közösségek különböző csoportjaival, feldolgozva az ő traumáikat és kielégítve a művészetek és a reprezentáció iránti igényeket.

Cluj5

Összességében a Kolozsváron töltött idő nagy hatássál volt csapatunkra és köszönjük az AltArt Alapítványnak, hogy vendégül látott minket, és megmutatták nekünk a város szervezeteinek sokszínűségét. Hazatérve nemcsak új emlékekkel gazdagodtunk, hanem a Perfare projektben rejlő valódi értékek mélyebb megértésével és megbecsülésével. Bár keserédes, hogy az utolsó tanulmányutunkhoz közeledünk, azonban már alig várjuk, hogy mi lássuk vendégül partnerségünket Budapesten.