Torula 27

Gyárvárosi alkímiák

Október 15-én ‘Gyárvárosi alkímiák’ címmel nyílt kiállítás Győrben, a Torula Művésztérben. A tárlat anyagát annak a négy művésznek az alkotásai adják, akik az ECHO II projekt magyarországi rezidenciáján vettek részt.

Az indusztriális környezetbe ágyazódó művésztér még nyár elején csatlakozott be az ECHO II néven ismert nemzetközi projektbe, amely négy ország (Görögország, Bulgária, Észak-Macedónia és Magyarország) több civil szervezetének együttműködésében valósul meg, az Európai Unió Kreatív Európa programjának támogatásával.

Az ECHO II projekt vezetője a görögországi Inter Alia, magyar partnere a Pro Progressione. A projekt célja a partnerországok egy-egy helyi hagyományának a szokásostól eltérő megközelítése és ezáltal annak előtérbe állítása, az emberekhez való közelebb vitele. Az ECHO II mindezt az adott hagyomány által ihletett kortárs művészeti alkotások létrehozásával kívánja elérni. A projekt alapelemét a művészeti rezidencia (art residency) programok sorozata adja, amelyek mind a négy országban, egymást követően valósultak meg. A programban a partnerországok négy-négy művésze vehetett részt, s minden helyszín, illetve alkalom esetében más-más alkotók csatlakozhattak, összesen tehát tizenhatan kaptak lehetőséget a részvételre. A művészek minden esetben nyílt pályázat útján kerültek kiválasztásra a festészet, a grafika, a szobrászat, a grafikai tervezés, a divattervezés és az iparművészet területeiről.

A pályázaton sikerrel szereplő négy művész (Kinga Enzsöly, Peruzzi Boglár, Konstantinos Koronaios,  Nanda Mentesheva) idén nyáron egy hónapon keresztül alkotott a Torula berkeiben.

Mivel az ECHO II átfogó célja a részt vevő országok egy-egy meghatározott hagyományának kortárs művészeti eszközökkel való megjelenítése, alkotásaik inspirációját a Győri Szeszgyár 137 éves történelme – szélesebb kontextusban Győr ipari múltja, hagyományai – adták. A témaválasztás oka, hogy az egykori és a jelenleg is működő gyárak győriek sokaságának jelentették és jelentik a mindennapokat. Emblematikus üzemek szűntek meg, alakultak át, napjainkban is alapulnak, épülnek újak: a gyárak ezer szállal szövik át a várost. Győr iparhoz köthető szellemi- és épített örökségéből pedig kiemelkedik a Szeszgyár azzal, hogy az egyetlen, amely alapítása óta (1884) ugyanott működik.

A rezidencia programban résztvevők között találunk olyat, aki digitális művészeti eszközökkel nyúlt a témához, de térinstallációk, valamint pannó (fára festett nagyméretű táblakép) is készült és a hagyományos festészeti eljárásokat alkalmazó művész is csatlakozott a projekthez. Munkájuk során Kiss Adrienn, a Torula rezidens alkotója volt a résztvevők segítségére, aki az ECHO II projekt kurátoraként az egyéni alkotófolyamatok támogatása mellett a műveket bemutató csoportos kiállítás megvalósításában is jelentős szerepet vállalt.

Az ECHO II hangsúlyos eleme, hogy azokhoz az emberekhez is közelebb vigyük a kortárs művészetet, akik eddig még nem találkoztak vele, vagy ha igen, akkor idegenkedtek tőle. Erre pedig lehetőséget is teremtenek a szervezők, hiszen a júliusban létrehozott művek egy része most kiállításra kerül a Szeszgyár területén található Torula Művésztérben. Így az alkotások visszakerülnek abba a környezetbe, amelyből létrejöttek, s nem csupán a Szeszgyár munkatársainak, de szélesebb körben, a győri lakosság számára is láthatóak lesznek.

A projektről és az együttműködésről így mesél Paukovics Gergő, a projekt menedzsere:

„Mikor a PP részéről átvettem a projekt vezetését, nagyon hálás feladatként éltem meg, hogy a szülővárosomban dolgozhatok egy nemzetközi művészeti projekten. A Győri Szeszgyár ikonikus helyszíne a városnak, szerintem nagyon jól választottunk partnert ebben a projektben és hiszem, hogy ők is így gondolják.

Korábban nem ismertem a Torulát, de nagyon üdvözlendő az a munka, amit Beke Mártonék csinálnak és az a hozzáállás, amit a szeszgyár képvisel, és ami egybeesett a projekt céljaival és célkitűzéseivel. Az kulturális örökség, legyen az épített vagy szellemi, folyamatos változáson megy keresztül. Az örökség nem egy autó vagy bútordarab. Nem ápolni kell vagy védeni, hanem felhasználni -nem kihasználni-, formálni, építeni és talán akkor nem kell majd védeni, hiszen magától értetődő lesz, hogy ez érték, nem csak törvényi védettség szerint, hanem érték a közösség számára, amely jelentéssel bír, jelentést hordoz és nem távolodik el az őt körülvevő szűkebb, vagy tágabban vett közösségtől, társadalomtól. Számomra ezt jelképezi ez a projekt és ezek az alkotások.”

A Gyárvárosi alkímiák címet viselő kiállítás október  31-ig látogatható!

Az ECHO II. projekt az Inter Alia vezetésével, a Sfera International, az Open Space Foundation, a Pro Progressione és a Balkan Beyond Borders és a PostScriptum közreműködésével, az Európai Unió Kreatív Európa programjának támogatásával valósul meg. 

A projekt aloldala a Pro Progressione weboldalán: https://proprogressione.com/projekt/echo-ii/

A projekt honlapja: https://echo-ii.eu/

A Torula Művésztér podcastja a kiállításról: https://soundcloud.com/torulamuveszter/huszonegyes-harmadik-adas